Gizlilik


 

Değerli Müşterimiz, New Holland Construction Machinery S.p.A., (“NHC”) sizi tarafınızdan Şirketimize iletilen veya faaliyetlerimiz çerçevesinde başka yollardan toplanan kişisel bilgilerinizin elle ve/veya bilgisayar ortamında, doğruluk, yasallık ve şeffaflık prensipleri temelinde ve Yasa D. no. 196, tarih 30 Haziran 2003 (“Kişisel verileri koruma yasası”). Yasa D. no. 196/2003, madde 13'ün koşulları altında belirtilen haklarınız ve gizliliğiniz korunarak işleneceğinden sizi haberdar etmek istemektedir ve aşağıdaki bilgiler tarafınıza sunulmaktadır:

 

1. Sizin tarafınızdan sağlanan kişisel bilgiler aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir: idari, ticari ve pazarlama istatistikleri için, NHC’yi kontrol eden, onun kontrol ettiği veya NHC ile bağlantılı şirketlerce.

 

2. İşleme aşağıdaki yöntemlerle yapılır: elle ve/veya bilgisayarla veya yasanın izin verdiği diğer yöntemlerle. D. 196/2003.

 

3. Veriyi sunmak isteğe bağlıdır; bununla birlikte veriyi vermekten kaçınmak aramızdaki ticari anlaşmayı sürdürmemize ve/veya idare etmemize engel olabilir.

 

4. İşlemek için veriyi tutacak taraf: New Holland Construction Machinery S.p.A., with registered office at Str. di Settimo, 323, 10099 San Mauro, Italy, represented by its General Manager.

 

5. İşlemeden sorumlu kişi İdari Müdür’dür.

 

6. İşlemeden sorumlu tarafla ilgili haklarınızı madde 7/Yasa D. 196/2003 (aşağıya kopyalanan) göre her zaman kullanabilirsiniz: KANUN HÜKÜMÜNDE KARARNAME NO. 196/2003, ART. 7 — KİŞİSEL VERİLERE ERİŞME HAKKI VE DİĞER HAKLAR

 

1. İlgili taraf kayıtlı olmasa bile adı geçen tarafı ilgilendiren kişisel bilgilerin varlığı veya yokluğunu teyit eden bilgileri edinmek, ve bu konuda makul bir şekilde bilgilendirilmek hakkına sahiptir.

 

 

2. İlgili taraf aşağıdaki bilgileri talep edebilir:
a) kişisel bilginin kaynağını;
b) işleme yöntemi ve amacını;
c) elektronik araçların yardımıyla yapılan işlemede uygulanılan mantığı;
d) madde 5 paragraf 2’de belirtildiği şekilde atanan temsilcinin ve veriyi tutanın, sorumlu kişilerin kimlik bilgilerini;
e) kişisel bilgilerden haberdar olacak kişi veya kişi kategorilerini veya Ülke tarafından atanan temsilci olarak verilere erişecek, onlardan sorumlu olacak veya işlemeyi gerçekleştirecek olanlar.

 

 

3. İlgili taraf aşağıdakileri talep edebilir:
a) verilerin güncellenmesini, düzeltilmesini veya uygunsa eklenmesini;
b) iptalini, anonim hale getirilmesini veya yasayı ihlal edecek şekilde işlenen verinin bloke edilmesini, verinin toplanma ve sonradan işlenme amacı dışında kaldığı için tutulması gerekmeyenleri.

 

4. İlgili taraf kısmen veya tümüyle aşağıdaki nedenlerle karşı çıkabilir:
a) geçerli nedenlerle ilgili tarafınla ilişkili kişisel verilerin işlenmesini, bu bilgiler toplama gerekçelerine uygun bile olsa;
b) adı geçen tarafın ilgili kişisel bilgilerinin reklam malzemesi gönderilmesi, doğrudan satış yapmak için veya pazar araştırması çalışmaları için veya ticari iletişim etkinliklerini gerçekleştirmek için kullanılması.